Vanaf heden zijn wij NEN-4400-1 gecertificeerd en aangemeld bij de Stichting Normering Arbeid (SNA)!

nieuws

Vanaf heden zijn wij NEN-4400-1 gecertificeerd en aangemeld bij de Stichting Normering Arbeid (SNA)!

Woensdag 5 februari, Roermond

Vanaf heden zijn wij NEN-4400-1 gecertificeerd en aangemeld bij de Stichting Normering Arbeid (SNA)!

Vorige week hebben wij onze werkprocessen, ons betalingsgedrag en het naleven van de CAO Verpleging Verzorging en Thuiszorg laten inspecteren. We zijn met vlag en wimpel geslaagd, waardoor wij vanaf heden NEN-4400 gecertificeerd zijn. De 4400 is sinds 2006 de gouden standaard voor de flexmarkt. Het laat zien dat je de arbeidsvoorwaarden van je personeel respecteert en serieus omgaat met je fiscale verplichtingen. Dit matcht perfect bij onze kernwaarde van goed werkgeverschap! Net als een goed pensioen, daarom dragen wij voor al onze medewerkers af bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Ook laat dit onze klanten zien dat wij een betrouwbare ketenpartner zijn, en dat er geen risico is op ketenaansprakelijkheid of verkapt werknemerschap.

De certificering bestaat uit eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen, zoals wij. Er wordt getoetst of deze bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit, het ter beschikking stellen van arbeid.