Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Zo Zorg B.V. Net als aan onze medewerkers, besteden wij veel aandacht aan de samenstelling, inhoud en publicatie van onze website. Dat de informatie die de website bevat altijd correct, volledig, of vrij van technische of typografische fouten is, kunnen wij niet garanderen. Periodiek en/of zonder aankondiging kan informatie op deze website gewijzigd worden.

Ondanks alle zorg die besteed is en wordt aan deze website aanvaardt Zo Zorg – of enige derde die betrokken is bij het ontwerp, de productie of de levering van deze site – geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is of zou kunnen zijn van het (onvermogen tot het) gebruik van deze site, daarmee verbonden hyperlinks, fouten en/of omissies in de inhoud daarvan. Je bent als bezoeker van onze website zelf verantwoordelijk voor het treffen van voorzorgsmaatregelen ter bescherming tegen onder andere (maar niet beperkt) tot Trojan horses, virussen, wormen of andere indringers van destructieve aard.

Deze website, met inbegrip van de vormgeving, onderliggende software alsmede alle inhoud, grafische voorstellingen en foto’s zijn door auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zo Zorg is het niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, over te nemen, anderszins te vermenigvuldigen en of openbaar te maken.

Info@zozorg.eu is bereikbaar voor vragen over deze site. Het Nederlandse recht is van toepassing op deze disclaimer.

wij helpen jou persoonlijk met een werkplek die perfect op jou is afgestemd